Cenník bytov

Blok Číslo bytu Podlažie Izieb Interiér Exteriér Cenníková
cena
Dostupnosť Virtuálna
prehliadka
A A11 1 5 114.78 m2 67.62  m2 - Predaný
A A21 2 1 31.30 m2 3.76  m2 - Predaný
A A22 2 1 29.91 m2 3.76  m2 - Predaný
A A23 2 2 50.57 m2 3.76  m2 - Predaný
A A24 2 1 33.14 m2 4.05  m2 - Predaný
A A25 2 3 68.37 m2 3.76  m2 - Predaný
A A26 2 2 45.30 m2 3.76  m2 - Predaný
A A31 3 1 29.57 m2 3.76  m2 - Predaný
A A32 3 1 28.22 m2 3.76  m2 - Predaný
A A33 3 2 50.63 m2 3.76  m2 - Predaný
A A34 3 1 33.75 m2 4.05  m2 - Predaný
A A35 3 3 68.74 m2 3.76  m2 - Predaný
A A36 3 2 45.58 m2 3.76  m2 - Predaný
A A41 4 2 47.41 m2 3.76  m2 - Predaný
A A42 4 3 65.57 m2 3.76  m2 - Predaný
A A43 4 1,5 35.38 m2 3.76  m2 - Predaný
A A44 4 3 76.03 m2 3.76  m2 - Predaný
A A45 4 1,5 38.12 m2 3.76  m2 - Predaný
A A51 5 2 47.59 m2 3.76  m2 - Predaný
A A52 5 3 65.87 m2 3.76  m2 - Predaný
A A53 5 1,5 35.38 m2 3.76  m2 - Predaný
A A54 5 3 76.33 m2 3.76  m2 - Predaný
A A55 5 1,5 38.61 m2 3.76  m2 - Predaný
A A61 6 2 47.34 m2 3.76  m2 - Predaný
A A62 6 3 65.89 m2 3.76  m2 - Predaný
A A63 6 1,5 35.73 m2 4.05  m2 - Predaný
A A64 6 3 75.99 m2 3.76  m2 - Predaný
A A65 6 1,5 38.39 m2 3.76  m2 - Predaný
A A71 7 2 48.03 m2 3.76  m2 - Predaný
A A72 7 3 70.87 m2 3.76  m2 - Predaný
A A73 7 4 100.03 m2 7.81  m2 - Predaný
A A74 7 2 39.91 m2 3.76  m2 - Predaný
A Penthouse A81 8 4 119.56 m2 30.12  m2 - Predaný
B B11 1 3 65.38 m2 36.83  m2 - Predaný
B B21 2 1 31.11 m2 3.76  m2 - Predaný
B B22 2 1 26.72 m2 3.76  m2 - Predaný
B B23 2 2 48.91 m2 3.76  m2 - Predaný
B B24 2 1,5 38.39 m2 4.05  m2 - Predaný
B B25 2 3 67.72 m2 3.76  m2 - Predaný
B B26 2 2 45.28 m2 3.76  m2 - Predaný
B B31 3 1 31.85 m2 3.76  m2 - Predaný
B B32 3 1 27.09 m2 3.76  m2 - Predaný
B B33 3 2 49.33 m2 3.76  m2 - Predaný
B B34 3 1,5 38.11 m2 4.05  m2 - Predaný
B B36 3 2 45.67 m2 3.76  m2 - Predaný
B B41 4 2 47.54 m2 3.76  m2 - Predaný
B B42 4 3 65.93 m2 3.76  m2 - Predaný
B B43 4 1,5 35.72 m2 3.76  m2 - Predaný
B B44 4 3 76.36 m2 3.76  m2 - Predaný
B B45 4 1,5 38.78 m2 3.76  m2 - Predaný
B B51 5 2 47.55 m2 3.76  m2 - Predaný
B B52 5 3 66.12 m2 3.76  m2 - Predaný
B B53 5 1,5 35.61 m2 3.76  m2 - Predaný
B B54 5 3 76.07 m2 3.76  m2 - Predaný
B B55 5 1,5 38.65 m2 3.76  m2 - Predaný
B B61 6 2 47.61 m2 3.76  m2 - Predaný
B B62 6 3 65.85 m2 3.76  m2 - Predaný
B B63 6 1,5 35.80 m2 3.76  m2 - Predaný
B B64 6 3 75.95 m2 3.76  m2 - Predaný
B B65 6 1,5 38.57 m2 3.76  m2 - Predaný
B B71 7 2 48.21 m2 3.76  m2 - Predaný
B B72 7 3 70.14 m2 3.76  m2 - Predaný
B B73 7 4 98.90 m2 7.81  m2 - Predaný
B B74 7 2 40.45 m2 3.76  m2 - Predaný
B Penthouse B81 8 4 120.82 m2 30.12  m2 - Predaný
C C11 1 2 51.80 m2 31.47  m2 - Predaný
C C21 2 1 31.12 m2 3.76  m2 - Predaný
C C22 2 1 30.52 m2 3.76  m2 - Predaný
C C23 2 2 50.45 m2 3.76  m2 - Predaný
C C24 2 1 33.15 m2 4.05  m2 - Predaný
C C25 2 3 68.11 m2 3.76  m2 - Predaný
C C26 2 2 45.07 m2 3.76  m2 - Predaný
C C31 3 1 31.68 m2 3.76  m2 - Predaný
C C32 3 1 30.25 m2 3.76  m2 - Predaný
C C33 3 2 50.93 m2 3.76  m2 - Predaný
C C34 3 1 33.19 m2 4.05  m2 - Predaný
C C35 3 3 69.27 m2 3.76  m2 - Predaný
C C36 3 2 45.59 m2 3.76  m2 - Predaný
C C41 4 2 48.85 m2 3.76  m2 - Predaný
C C42 4 3 66.12 m2 3.76  m2 - Predaný
C C43 4 1,5 36.28 m2 3.76  m2 - Predaný
C C44 4 3 77.36 m2 3.76  m2 - Predaný
C C45 4 1,5 39.56 m2 3.76  m2 - Predaný
C C51 5 2 48.69 m2 3.76  m2 - Predaný
C C52 5 3 66.25 m2 3.76  m2 - Predaný
C C53 5 1,5 35.08 m2 3.76  m2 - Predaný
C C54 5 3 77.15 m2 3.76  m2 - Predaný
C C55 5 1,5 38.39 m2 3.76  m2 - Predaný
C C61 6 2 48.27 m2 3.76  m2 - Predaný
C C62 6 3 66.57 m2 3.76  m2 - Predaný
C C63 6 1,5 36.83 m2 3.76  m2 - Predaný
C C64 6 3 76.71 m2 3.76  m2 - Predaný
C C65 6 1,5 38.99 m2 3.76  m2 - Predaný
C C71 7 2 48.42 m2 3.76  m2 - Predaný
C C72 7 3 71.30 m2 3.76  m2 - Predaný
C C73 7 4 99.89 m2 7.81  m2 - Predaný
C C74 7 2 40.38 m2 3.76  m2 - Predaný
C Penthouse C81 8 4 120.03 m2 30.12  m2 - Predaný
D D11 1 2 52.98 m2 42.64  m2 - Predaný
D D12 1 1 29.60 m2 11.69  m2 - Predaný
D D21 2 1 31.64 m2 3.76  m2 - Predaný
D D22 2 1 26.97 m2 3.76  m2 - Predaný
D D23 2 2 49.52 m2 3.76  m2 - Predaný
D D24 2 1,5 38.29 m2 4.05  m2 - Predaný
D D25 2 3 68.55 m2 3.76  m2 - Predaný
D D26 2 2 44.82 m2 3.76  m2 - Predaný
D D31 3 1 31.94 m2 3.76  m2 - Predaný
D D32 3 1 27.16 m2 3.76  m2 - Predaný
D D33 3 2 49.58 m2 3.76  m2 - Predaný
D D34 3 1,5 38.25 m2 4.05  m2 - Predaný
D D35 3 3 69.11 m2 3.76  m2 - Predaný
D D36 3 2 45.80 m2 3.76  m2 - Predaný
D D41 4 2 47.62 m2 3.76  m2 - Predaný
D D42 4 3 65.95 m2 3.76  m2 - Predaný
D D43 4 1,5 35.63 m2 3.76  m2 - Predaný
D D44 4 3 76.21 m2 3.76  m2 - Predaný
D D45 4 1,5 38.81 m2 3.76  m2 - Predaný
D D51 5 2 47.58 m2 3.76  m2 - Predaný
D D52 5 3 66.13 m2 3.76  m2 - Predaný
D D53 5 1,5 35.70 m2 3.76  m2 - Predaný
D D54 5 3 76.29 m2 3.76  m2 - Predaný
D D55 5 1,5 38.81 m2 3.76  m2 - Predaný
D D61 6 2 47.56 m2 3.76  m2 - Predaný
D D62 6 3 66.06 m2 3.76  m2 - Predaný
D D63 6 1,5 35.55 m2 3.76  m2 - Predaný
D D64 6 3 76.32 m2 3.76  m2 - Predaný
D D65 6 1,5 38.78 m2 3.76  m2 - Predaný
D D71 7 2 48.02 m2 3.76  m2 - Predaný
D D72 7 3 70.20 m2 3.76  m2 - Predaný
D D73 7 4 99.81 m2 7.81  m2 - Predaný
D D74 7 2 40.12 m2 3.76  m2 - Predaný
D Penthouse D81 8 4 120.62 m2 30.12  m2 - Predaný
E E11 1 2 54.14 m2 30.00  m2 - Predaný
E E13 1 1 31.95 m2 19.00  m2 - Predaný
E E21 2 1 31.52 m2 3.76  m2 - Predaný
E E22 2 1 26.88 m2 3.76  m2 - Predaný
E E23 2 2 49.88 m2 3.76  m2 - Predaný
E E24 2 1,5 38.68 m2 4.05  m2 - Predaný
E E25 2 3 69.92 m2 3.76  m2 - Predaný
E E26 2 2 46.28 m2 3.76  m2 - Predaný
E E31 3 1 32.34 m2 3.76  m2 - Predaný
E E32 3 1 27.36 m2 3.76  m2 - Predaný
E E33 3 2 50.25 m2 3.76  m2 - Predaný
E E34 3 1,5 38.68 m2 4.05  m2 - Predaný
E E35 3 3 70.03 m2 3.76  m2 - Predaný
E E36 3 2 46.27 m2 3.76  m2 - Predaný
E E41 4 2 48.50 m2 3.76  m2 - Predaný
E E42 4 3 67.03 m2 3.76  m2 - Predaný
E E43 4 1,5 36.17 m2 3.76  m2 - Predaný
E E44 4 3 77.32 m2 3.76  m2 - Predaný
E E45 4 2 38.66 m2 3.76  m2 - Predaný
E E51 5 2 48.50 m2 3.76  m2 - Predaný
E E52 5 3 67.03 m2 3.76  m2 - Predaný
E E53 5 1,5 36.17 m2 3.76  m2 - Predaný
E E54 5 3 77.32 m2 3.76  m2 - Predaný
E E55 5 2 38.66 m2 3.76  m2 - Predaný
E E61 6 2 48.50 m2 3.76  m2 - Predaný
E E62 6 3 67.03 m2 3.76  m2 - Predaný
E E63 6 1,5 36.17 m2 3.76  m2 - Predaný
E E64 6 3 77.32 m2 3.76  m2 - Predaný
E E65 6 2 38.66 m2 3.76  m2 - Predaný
E E71 7 2 48.88 m2 3.76  m2 - Predaný
E E72 7 3 71.33 m2 3.76  m2 - Predaný
E E73 7 4 101.05 m2 7.81  m2 - Predaný
E E74 7 2 40.81 m2 3.76  m2 - Predaný
E Penthouse E81 8 4 122.06 m2 30.12  m2 - Rezervovaný
F F11 1 1 31.19 m2 19.00  m2 - Predaný
F F12 1 1 32.00 m2 18.00  m2 - Predaný
F F13 1 2 54.23 m2 30.00  m2 - Predaný
F F21 2 1 32.03 m2 3.76  m2 - Predaný
F F22 2 1 31.05 m2 3.76  m2 - Predaný
F F23 2 2 51.81 m2 3.76  m2 - Predaný
F F24 2 1,5 33.70 m2 4.05  m2 - Predaný
F F25 2 3 69.36 m2 3.76  m2 - Predaný
F F26 2 2 45.84 m2 3.76  m2 - Predaný
F F31 3 1 32.34 m2 3.76  m2 - Predaný
F F32 3 1 31.10 m2 3.76  m2 - Predaný
F F33 3 2 51.81 m2 3.76  m2 - Predaný
F F34 3 1,5 33.71 m2 4.05  m2 - Predaný
F F35 3 3 70.03 m2 3.76  m2 - Predaný
F F36 3 2 46.27 m2 3.76  m2 - Predaný
F F41 4 2 48.50 m2 3.76  m2 - Predaný
F F42 4 3 67.03 m2 3.76  m2 - Predaný
F F43 4 1,5 36.17 m2 3.76  m2 - Predaný
F F44 4 3 77.32 m2 3.76  m2 - Predaný
F F45 4 1,5 38.66 m2 3.76  m2 - Predaný
F F51 5 2 48.50 m2 3.76  m2 - Predaný
F F52 5 3 67.03 m2 3.76  m2 - Predaný
F F53 5 1,5 36.17 m2 3.76  m2 - Predaný
F F54 5 3 77.32 m2 3.76  m2 - Predaný
F F55 5 1,5 38.66 m2 3.76  m2 - Predaný
F F61 6 2 48.50 m2 3.76  m2 - Predaný
F F62 6 3 67.03 m2 3.76  m2 - Predaný
F F63 6 1,5 36.17 m2 3.76  m2 - Predaný
F F64 6 3 77.32 m2 3.76  m2 - Predaný
F F65 6 1,5 38.66 m2 3.76  m2 - Predaný
F F71 7 2 48.88 m2 3.76  m2 - Predaný
F F72 7 3 71.33 m2 3.76  m2 - Predaný
F F73 7 4 101.05 m2 7.81  m2 - Predaný
F F74 7 2 40.81 m2 3.76  m2 - Predaný
F Penthouse F81 8 4 122.06 m2 30.12  m2 - Predaný
G G12 1 1 32.00 m2 18.00  m2 - Predaný
G G13 1 2 54.23 m2 30.00  m2 - Predaný
G G21 2 1 32.03 m2 3.76  m2 - Predaný
G G22 2 1 27.31 m2 3.76  m2 - Predaný
G G23 2 2 50.25 m2 3.76  m2 - Predaný
G G24 2 1,5 38.67 m2 4.05  m2 - Predaný
G G25 2 3 69.29 m2 3.76  m2 - Predaný
G G26 2 2 45.84 m2 3.76  m2 - Predaný
G G31 3 1 32.34 m2 3.76  m2 - Predaný
G G32 3 1 27.36 m2 3.76  m2 - Predaný
G G33 3 2 50.25 m2 3.76  m2 - Predaný
G G34 3 1,5 38.68 m2 4.05  m2 - Predaný
G G35 3 4 116.80 m2 7.52  m2 - Predaný
G G41 4 2 48.50 m2 3.76  m2 - Predaný
G G42 4 3 67.03 m2 3.76  m2 - Predaný
G G43 4 1,5 36.17 m2 3.76  m2 - Predaný
G G44 4 4 116.66 m2 7.52  m2 - Predaný
G G51 5 2 48.50 m2 3.76  m2 - Predaný
G G52 5 3 67.03 m2 3.76  m2 - Predaný
G G53 5 1,5 36.17 m2 3.76  m2 - Predaný
G G54 5 3 77.32 m2 3.76  m2 - Predaný
G G55 5 1,5 38.66 m2 3.76  m2 - Predaný
G G61 6 2 48.50 m2 3.76  m2 - Predaný
G G62 6 3 67.03 m2 3.76  m2 - Predaný
G G63 6 1,5 36.17 m2 3.76  m2 - Predaný
G G64 6 3 77.32 m2 3.76  m2 - Predaný
G G65 6 1,5 38.66 m2 3.76  m2 - Predaný
G G71 7 2 48.88 m2 3.76  m2 - Predaný
G G72 7 3 71.33 m2 3.76  m2 - Predaný
G G73 7 4 101.05 m2 7.81  m2 - Predaný
G G74 7 2 40.81 m2 3.76  m2 - Predaný
G Penthouse G81 8 4 122.06 m2 30.12  m2 - Predaný
H H11 1 1 39.94 m2 9.00  m2 - Predaný
H H13 1 3 71.89 m2 30.00  m2 - Predaný
H H21 2 1 31.77 m2 3.76  m2 - Predaný
H H22 2 1 30.80 m2 3.76  m2 - Predaný
H H23 2 2 51.33 m2 3.76  m2 - Predaný
H H24 2 1,5 33.71 m2 4.05  m2 - Predaný
H H25 2 3 69.39 m2 3.76  m2 - Predaný
H H26 2 2 45.83 m2 3.76  m2 - Predaný
H H31 3 1 32.34 m2 3.76  m2 - Predaný
H H32 3 1 31.10 m2 3.76  m2 - Predaný
H H33 3 2 51.81 m2 3.76  m2 - Predaný
H H34 3 1,5 33.71 m2 4.05  m2 - Predaný
H H35 3 3 70.03 m2 3.76  m2 - Predaný
H H36 3 2 46.27 m2 3.76  m2 - Predaný
H H41 4 2 48.50 m2 3.76  m2 - Predaný
H H42 4 3 67.03 m2 3.76  m2 - Predaný
H H43 4 1,5 36.17 m2 3.76  m2 - Predaný
H H44 4 3 77.32 m2 3.76  m2 - Predaný
H H45 4 1,5 38.66 m2 3.76  m2 - Predaný
H H51 5 2 48.50 m2 3.76  m2 - Predaný
H H52 5 3 67.03 m2 3.76  m2 - Predaný
H H53 5 1,5 36.17 m2 3.76  m2 - Predaný
H H54 5 3 77.32 m2 3.76  m2 - Predaný
H H55 5 1,5 38.70 m2 3.76  m2 - Predaný
H H61 6 2 48.50 m2 3.76  m2 - Predaný
H H62 6 3 67.03 m2 3.76  m2 - Predaný
H H63 6 1,5 36.17 m2 3.76  m2 - Predaný
H H64 6 3 77.32 m2 3.76  m2 - Predaný
H H65 6 1,5 38.66 m2 3.76  m2 - Predaný
H H71 7 2 48.88 m2 3.76  m2 - Predaný
H H72 7 3 71.33 m2 3.76  m2 - Predaný
H H73 7 4 101.05 m2 7.81  m2 - Predaný
H H74 7 2 40.81 m2 3.76  m2 - Predaný
H Penthouse H81 8 4 122.06 m2 30.12  m2 - Predaný

Newsletter

Chcete mať informácie o ponukách a zľavách ako prvý? Napíšte nám svoju e-mailovú adresu.