Cenník bytov

Blok Číslo bytu Podlažie Izieb Interiér Exteriér Cenníková cena Dostupnosť
A A21 2 1 31.55 m2 3.71 m2 - Predaný
A A22 2 1 30.68 m2 3.71 m2 - Predaný
A A23 2 2 51.34 m2 3.71 m2 - Predaný
A A24 2 1 33.69 m2 4.00 m2 - Predaný
A A25 2 3 70.02 m2 3.71 m2 144 445 € Voľný
A A26 2 2 46.28 m2 3.71 m2 109 543 € Voľný
A A31 3 1 32.48 m2 3.71 m2 - Predaný
A A32 3 1 31.30 m2 3.71 m2 - Rezervovaný
A A33 3 2 51.41 m2 3.71 m2 - Predaný
A A34 3 1 33.72 m2 4.00 m2 - Predaný
A A35 3 3 70.13 m2 3.71 m2 145 750 € Voľný
A A36 3 2 46.28 m2 3.71 m2 - Predaný
A A41 4 2 48.50 m2 3.71 m2 - Predaný
A A42 4 3 67.09 m2 3.71 m2 - Predaný
A A43 4 1,5 36.21 m2 3.71 m2 - Predaný
A A44 4 3 77.41 m2 3.71 m2 160 137 € Voľný
A A45 4 1,5 39.26 m2 3.71 m2 - Predaný
A A51 5 2 48.51 m2 3.71 m2 - Predaný
A A52 5 3 67.11 m2 3.71 m2 - Predaný
A A53 5 1,5 36.25 m2 3.71 m2 - Predaný
A A54 5 3 77.43 m2 3.71 m2 161 788 € Voľný
A A55 5 1,5 39.27 m2 3.71 m2 - Predaný
A A61 6 2 48.50 m2 3.71 m2 - Predaný
A A62 6 3 67.09 m2 3.71 m2 - Rezervovaný
A A63 6 1,5 36.21 m2 4.00 m2 - Predaný
A A64 6 3 77.41 m2 3.71 m2 - Rezervovaný
A A65 6 1,5 39.26 m2 3.71 m2 - Predaný
A A71 7 2 48.89 m2 3.71 m2 - Predaný
A A72 7 3 71.40 m2 3.71 m2 154 465 € Voľný
A A73 7 4 101.05 m2 7.81 m2 239 177 € Voľný
A A74 7 2 40.65 m2 3.71 m2 - Predaný
B B21 2 1 32.33 m2 3.71 m2 - Predaný
B B22 2 1 27.71 m2 3.71 m2 - Predaný
B B23 2 2 50.28 m2 3.71 m2 - Rezervovaný
B B24 2 1,5 38.67 m2 4.00 m2 - Predaný
B B25 2 3 69.77 m2 3.71 m2 143 654 € Voľný
B B26 2 2 46.04 m2 3.71 m2 - Rezervovaný
B B31 3 1 32.64 m2 3.71 m2 - Predaný
B B32 3 1 27.80 m2 3.71 m2 - Predaný
B B33 3 2 50.26 m2 3.71 m2 - Predaný
B B34 3 1,5 38.95 m2 4.00 m2 - Predaný
B B35 3 3 70.25 m2 3.71 m2 - Predaný
B B36 3 2 46.29 m2 3.71 m2 - Predaný
B B41 4 2 48.48 m2 3.71 m2 - Predaný
B B42 4 3 67.14 m2 3.71 m2 - Predaný
B B43 4 1,5 36.25 m2 3.71 m2 - Predaný
B B44 4 3 77.43 m2 3.71 m2 160 137 € Voľný
B B45 4 1,5 39.29 m2 3.71 m2 - Predaný
B B51 5 2 48.48 m2 3.71 m2 - Rezervovaný
B B52 5 3 67.14 m2 3.71 m2 - Predaný
B B53 5 1,5 36.25 m2 3.71 m2 - Predaný
B B54 5 3 77.43 m2 3.71 m2 - Predaný
B B55 5 1,5 39.29 m2 3.71 m2 - Predaný
B B61 6 2 48.48 m2 3.71 m2 - Predaný
B B62 6 3 67.14 m2 3.71 m2 - Predaný
B B63 6 1,5 36.25 m2 3.71 m2 - Predaný
B B64 6 3 77.43 m2 3.71 m2 163 439 € Voľný
B B65 6 1,5 39.29 m2 3.71 m2 - Predaný
B B71 7 2 48.90 m2 3.71 m2 - Predaný
B B72 7 3 71.41 m2 3.71 m2 - Predaný
B B73 7 4 101.07 m2 7.71 m2 - Predaný
B B74 7 2 40.65 m2 3.71 m2 - Predaný
C C21 2 1 31.55 m2 3.71 m2 - Predaný
C C22 2 1 30.68 m2 3.71 m2 - Predaný
C C23 2 2 51.34 m2 3.71 m2 - Predaný
C C24 2 1 33.69 m2 4.00 m2 - Predaný
C C25 2 3 70.02 m2 3.71 m2 144 445 € Voľný
C C26 2 2 46.28 m2 3.71 m2 - Predaný
C C31 3 1 32.48 m2 3.71 m2 - Predaný
C C32 3 1 31.30 m2 3.71 m2 - Predaný
C C33 3 2 51.41 m2 3.71 m2 - Predaný
C C34 3 1 33.72 m2 4.00 m2 - Predaný
C C35 3 3 70.13 m2 3.71 m2 145 750 € Predrezervovaný
C C36 3 2 46.28 m2 3.71 m2 - Predaný
C C41 4 2 48.50 m2 3.71 m2 - Predaný
C C42 4 3 67.09 m2 3.71 m2 - Predaný
C C43 4 1,5 36.21 m2 3.71 m2 - Predaný
C C44 4 3 77.41 m2 3.71 m2 - Predaný
C C45 4 1,5 39.26 m2 3.71 m2 - Predaný
C C51 5 2 48.51 m2 3.71 m2 - Predaný
C C52 5 3 67.11 m2 3.71 m2 - Predaný
C C53 5 1,5 36.25 m2 3.71 m2 - Predaný
C C54 5 3 77.43 m2 3.71 m2 161 788 € Voľný
C C55 5 1,5 39.27 m2 3.71 m2 - Predaný
C C61 6 2 48.50 m2 3.71 m2 - Predaný
C C62 6 3 67.09 m2 3.71 m2 - Predaný
C C63 6 1,5 36.21 m2 4.00 m2 - Rezervovaný
C C64 6 3 77.41 m2 3.71 m2 163 439 € Voľný
C C65 6 1,5 39.26 m2 3.71 m2 - Predaný
C C71 7 2 48.89 m2 3.71 m2 - Predaný
C C72 7 3 71.40 m2 3.71 m2 - Rezervovaný
C C73 7 4 101.05 m2 7.81 m2 - Rezervovaný
C C74 7 2 40.65 m2 3.71 m2 - Predaný
D D21 2 1 32.33 m2 3.71 m2 - Predaný
D D22 2 1 27.71 m2 3.71 m2 - Predaný
D D23 2 2 50.28 m2 3.71 m2 - Rezervovaný
D D24 2 1,5 38.67 m2 4.00 m2 - Rezervovaný
D D25 2 3 69.77 m2 3.71 m2 - Rezervovaný
D D26 2 2 46.04 m2 3.71 m2 - Predaný
D D31 3 1 32.64 m2 3.71 m2 - Predaný
D D32 3 1 27.80 m2 3.71 m2 - Predaný
D D33 3 2 50.26 m2 3.71 m2 - Predaný
D D34 3 1,5 38.95 m2 4.00 m2 - Predaný
D D35 3 3 70.25 m2 3.71 m2 145 550 € Voľný
D D36 3 2 46.29 m2 3.71 m2 - Predaný
D D41 4 2 48.48 m2 3.71 m2 - Predaný
D D42 4 3 67.14 m2 3.71 m2 - Predaný
D D43 4 1,5 36.25 m2 3.71 m2 - Rezervovaný
D D44 4 3 77.43 m2 3.71 m2 160 137 € Voľný
D D45 4 1,5 39.29 m2 3.71 m2 - Predaný
D D51 5 2 48.48 m2 3.71 m2 112 145 € Voľný
D D52 5 3 67.14 m2 3.71 m2 142 793 € Voľný
D D53 5 1,5 36.25 m2 3.71 m2 - Predaný
D D54 5 3 77.43 m2 3.71 m2 161 788 € Voľný
D D55 5 1,5 39.29 m2 3.71 m2 - Predaný
D D61 6 2 48.48 m2 3.71 m2 112 712 € Voľný
D D62 6 3 67.14 m2 3.71 m2 143 872 € Voľný
D D63 6 1,5 36.25 m2 3.71 m2 - Predaný
D D64 6 3 77.43 m2 3.71 m2 163 439 € Voľný
D D65 6 1,5 39.29 m2 3.71 m2 - Predaný
D D71 7 2 48.90 m2 3.71 m2 - Predaný
D D72 7 3 71.41 m2 3.71 m2 - Predaný
D D73 7 4 101.07 m2 7.71 m2 - Predaný
D D74 7 2 40.65 m2 3.71 m2 99 745 € Voľný
E E21 2 1 31.52 m2 3.76 m2 - Predaný
E E22 2 1 26.88 m2 3.76 m2 - Predaný
E E23 2 2 49.88 m2 3.76 m2 110 146 € Voľný
E E24 2 1,5 38.68 m2 4.05 m2 90 856 € Voľný
E E25 2 3 69.92 m2 3.76 m2 148 260 € Voľný
E E26 2 2 46.28 m2 3.76 m2 106 512 € Voľný
E E31 3 1 32.34 m2 3.76 m2 - Predaný
E E32 3 1 27.36 m2 3.76 m2 - Predaný
E E33 3 2 50.25 m2 3.76 m2 111 130 € Voľný
E E34 3 1,5 38.68 m2 4.05 m2 - Predaný
E E35 3 3 70.03 m2 3.76 m2 148 772 € Voľný
E E36 3 2 46.27 m2 3.76 m2 106 684 € Voľný
E E41 4 2 48.50 m2 3.76 m2 111 439 € Voľný
E E42 4 3 67.03 m2 3.76 m2 144 939 € Voľný
E E43 4 1,5 36.17 m2 3.76 m2 85 069 € Voľný
E E44 4 3 77.32 m2 3.76 m2 166 290 € Voľný
E E45 4 2 39.28 m2 3.76 m2 - Rezervovaný
E E51 5 2 48.50 m2 3.76 m2 111 642 € Voľný
E E52 5 3 67.03 m2 3.76 m2 145 218 € Voľný
E E53 5 1,5 36.17 m2 3.76 m2 85 221 € Voľný
E E54 5 3 77.32 m2 3.76 m2 166 611 € Voľný
E E55 5 2 39.28 m2 3.76 m2 - Rezervovaný
E E61 6 2 48.50 m2 3.76 m2 - Predaný
E E62 6 3 67.03 m2 3.76 m2 145 497 € Voľný
E E63 6 1,5 36.17 m2 3.76 m2 85 373 € Voľný
E E64 6 3 77.32 m2 3.76 m2 166 933 € Voľný
E E65 6 2 39.28 m2 3.76 m2 - Rezervovaný
E E71 7 2 48.88 m2 3.76 m2 - Predaný
E E72 7 3 71.33 m2 3.76 m2 158 840 € Voľný
E E73 7 4 101.05 m2 7.81 m2 236 177 € Voľný
E E74 7 2 40.81 m2 3.76 m2 100 115 € Voľný
F F21 2 1 32.03 m2 3.76 m2 - Rezervovaný
F F22 2 1 31.05 m2 3.76 m2 75 039 € Voľný
F F23 2 2 51.81 m2 3.76 m2 118 531 € Voľný
F F24 2 1,5 33.70 m2 4.05 m2 82 103 € Voľný
F F25 2 3 69.36 m2 3.76 m2 147 119 € Voľný
F F26 2 2 45.84 m2 3.76 m2 105 555 € Voľný
F F31 3 1 32.34 m2 3.76 m2 - Predaný
F F32 3 1 31.10 m2 3.76 m2 - Predaný
F F33 3 2 51.81 m2 3.76 m2 118 749 € Voľný
F F34 3 1,5 33.71 m2 4.05 m2 82 267 € Voľný
F F35 3 3 70.03 m2 3.76 m2 148 772 € Voľný
F F36 3 2 46.27 m2 3.76 m2 106 684 € Voľný
F F41 4 2 48.50 m2 3.76 m2 111 439 € Voľný
F F42 4 3 67.03 m2 3.76 m2 144 939 € Voľný
F F43 4 1,5 36.17 m2 3.76 m2 85 069 € Voľný
F F44 4 3 77.32 m2 3.76 m2 166 290 € Voľný
F F45 4 1,5 39.28 m2 3.76 m2 - Rezervovaný
F F51 5 2 48.50 m2 3.76 m2 111 642 € Voľný
F F52 5 3 67.03 m2 3.76 m2 145 218 € Voľný
F F53 5 1,5 36.17 m2 3.76 m2 85 221 € Voľný
F F54 5 3 77.32 m2 3.76 m2 166 611 € Voľný
F F55 5 1,5 39.28 m2 3.76 m2 - Rezervovaný
F F61 6 2 48.50 m2 3.76 m2 111 846 € Voľný
F F62 6 3 67.03 m2 3.76 m2 145 497 € Voľný
F F63 6 1,5 36.17 m2 3.76 m2 85 373 € Voľný
F F64 6 3 77.32 m2 3.76 m2 166 933 € Voľný
F F65 6 1,5 39.28 m2 3.76 m2 - Rezervovaný
F F71 7 2 48.88 m2 3.71 m2 111 571 € Voľný
F F72 7 3 71.33 m2 3.71 m2 158 762 € Voľný
F F73 7 4 101.05 m2 7.81 m2 236 177 € Voľný
F F74 7 2 40.81 m2 3.76 m2 100 115 € Voľný
G G21 2 1 32.03 m2 3.76 m2 - Predaný
G G22 2 1 27.31 m2 3.76 m2 - Predaný
G G23 2 2 50.25 m2 3.76 m2 110 919 € Voľný
G G24 2 1,5 38.67 m2 4.05 m2 90 834 € Voľný
G G25 2 3 69.36 m2 3.76 m2 - Rezervovaný
G G26 2 2 45.84 m2 3.76 m2 - Rezervovaný
G G31 3 1 32.34 m2 3.76 m2 - Predaný
G G32 3 1 27.36 m2 3.76 m2 - Predaný
G G33 3 2 50.25 m2 3.76 m2 111 130 € Voľný
G G34 3 1,5 38.68 m2 4.05 m2 91 018 € Voľný
G G35 3 3 70.03 m2 3.76 m2 - Rezervovaný
G G36 3 2 46.27 m2 3.76 m2 - Rezervovaný
G G41 4 2 48.50 m2 3.76 m2 111 439 € Voľný
G G42 4 3 67.03 m2 3.76 m2 144 939 € Voľný
G G43 4 1,5 36.17 m2 3.76 m2 85 069 € Predrezervovaný
G G44 4 3 77.32 m2 3.76 m2 - Rezervovaný
G G45 4 1,5 39.28 m2 3.76 m2 - Rezervovaný
G G51 5 2 48.50 m2 3.76 m2 111 642 € Voľný
G G52 5 3 67.03 m2 3.76 m2 145 218 € Voľný
G G53 5 1,5 36.17 m2 3.76 m2 85 221 € Predrezervovaný
G G54 5 3 77.32 m2 3.76 m2 166 611 € Voľný
G G55 5 1,5 39.28 m2 3.76 m2 - Rezervovaný
G G61 6 2 48.50 m2 3.76 m2 111 846 € Voľný
G G62 6 3 67.03 m2 3.76 m2 145 497 € Voľný
G G63 6 1,5 36.17 m2 3.76 m2 85 373 € Voľný
G G64 6 3 77.32 m2 3.76 m2 166 933 € Voľný
G G65 6 1,5 39.28 m2 3.76 m2 - Rezervovaný
G G71 7 2 48.88 m2 3.76 m2 111 649 € Voľný
G G72 7 3 71.33 m2 3.76 m2 158 840 € Voľný
G G73 7 4 101.05 m2 7.81 m2 236 177 € Voľný
G G74 7 2 40.81 m2 3.76 m2 100 115 € Voľný
H H21 2 1 31.77 m2 3.76 m2 - Predaný
H H22 2 1 30.80 m2 3.76 m2 74 483 € Voľný
H H23 2 2 51.33 m2 3.76 m2 113 176 € Voľný
H H24 2 1,5 33.71 m2 4.05 m2 82 125 € Voľný
H H25 2 3 69.39 m2 3.76 m2 147 180 € Voľný
H H26 2 2 45.83 m2 3.76 m2 105 534 € Voľný
H H31 3 1 32.34 m2 3.76 m2 - Predaný
H H32 3 1 31.10 m2 3.76 m2 75 281 € Voľný
H H33 3 2 51.81 m2 3.76 m2 114 397 € Voľný
H H34 3 1,5 33.71 m2 4.05 m2 82 267 € Voľný
H H35 3 3 70.03 m2 3.76 m2 148 772 € Voľný
H H36 3 2 46.27 m2 3.76 m2 - Predaný
H H41 4 2 48.50 m2 3.76 m2 111 439 € Voľný
H H42 4 3 67.03 m2 3.76 m2 144 939 € Voľný
H H43 4 1,5 36.17 m2 3.76 m2 85 069 € Voľný
H H44 4 3 77.32 m2 3.76 m2 166 290 € Voľný
H H45 4 1,5 39.28 m2 3.76 m2 - Rezervovaný
H H51 5 2 48.50 m2 3.76 m2 111 642 € Voľný
H H52 5 3 67.03 m2 3.76 m2 145 218 € Voľný
H H53 5 1,5 36.17 m2 3.76 m2 85 221 € Voľný
H H54 5 3 77.32 m2 3.76 m2 166 611 € Voľný
H H55 5 1,5 39.28 m2 3.76 m2 - Predaný
H H61 6 2 48.50 m2 3.76 m2 111 846 € Voľný
H H62 6 3 67.03 m2 3.76 m2 145 497 € Voľný
H H63 6 1,5 36.17 m2 3.76 m2 85 373 € Voľný
H H64 6 3 77.32 m2 3.76 m2 166 933 € Voľný
H H65 6 1,5 39.28 m2 3.76 m2 - Rezervovaný
H H71 7 2 48.88 m2 3.76 m2 111 649 € Voľný
H H72 7 3 71.33 m2 3.76 m2 158 840 € Voľný
H H73 7 4 101.05 m2 7.81 m2 236 177 € Voľný
H H74 7 2 40.81 m2 3.76 m2 100 115 € Voľný

Newsletter

Chcete mať informácie o ponukách a zľavách ako prvý? Napíšte nám svoju e-mailovú adresu.